Sponsor av Villmannsliv

Sponsor av Villmannsliv
Sponsor av Villmannsliv

mandag 14. oktober 2013

Fl(å)tt i Lofoten:

I Lofoten er det flått....!


Tidligere i sommer kom jeg over ei røyskatt springene over veien med ei mus i kjeften. I det den så bilen ble den litt stresset og slapp middagen... Jeg synes dette var litt artig, så jeg gikk ut for å se. Til min store overraskelse så jeg at det satt 3 stk store flått på den lille musa. Dette så veldig brutalt ut. Jeg tenkte med en gang at bestanden av flått måtte være stor her også, slik som på Vestlandet. Det er sjelden blitt observert flått her, og aldri i det området som disse ble funnet.
Det skulle vise seg at dette er en egen type flått som bare går på smådyr og gnagere. Heldigvis for det.
Jeg er overbevist om at flåttbestanden vil øke også i nord. Spesielt i kystnære strøk. Klimaet blir fuktigere og kulturlandskapene gror igjen. Vi får krysse fingrene og håpe at prosessen tar lang tid.

(Artikkelen under er hentet fra Lofotposten)

Det er nettstedet parasites and Vectors som har publisert funnene.
Flåttens bevegelser har ikke vært kartlagt siden 1983. Da ble den funnet så langt nord i landet som til Brønnøysund. Nå har den altså beveget seg helt nord til Lofoten, og opp mot grensen mellom Nordland og Troms.
I studiet, som blant annet er basert på Aftenpostens flåttkart, er det registrert flått også lengre nord, men man velger her å tro at det dreier seg om enkelttilfeller.
Forskerne mener funnene er viktige fordi de viser at både mennesker og dyr kan bli mer utsatt for flåttbårne sykdommer. Studien har ikke sett på årsakene til at flåtten øker i utbredelse, men mener at økt gjennomsnittstemperaturen og økt nedbør, økt forekomst av hjortedyr og gjengroing av kulturlandskap, kan være noen av årsakene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar